Sedekah Shubuh


“Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ‘Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak’, sedangkan yang satunya lagi berdoa ‘Ya Allah, berikanlah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Marilah awali hari dengan menebar kebaikan agar segala harapan dan doa dapat diberi kelancaran dan keberkahan oleh Allah SWT. Salah satunya dengan bersedekah di waktu subuh sebagai wujud ketakwaan kepada Nya.